Menu
https://www.baby2b.nl/de-praktijk/missie-en-visie
Heb je ons nodig? Bel 035 - 52 68 120
Kennis maken?
 

Visie en missie verloskundecentrum Judith Govers

Visie

De verloskundige is dé continu-factor tijdens het geboorteproces voor alle zwangere vrouwen. Zin Nederland beginnen zo’n 85% van de vrouwen de zwangerschap bij een verloskundige en > 90% van de vrouwen krijgt tenminste in de kraamperiode met de verloskundige te maken.

 Zij is een bekwame en autonome medisch professional die zelfstandig verloskundig beleid voert en verantwoordelijk is voor dit beleid voor de zwangerschap, geboorte en kraamperiode. Zij doet dit samen met de gynaecoloog in geval van risico’s en/of complicaties. Hiervoor maakt zij gebruik van het Geboortezorgteam. De zwangere weet zich omringd door de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener. Al voor de zwangerschap verleent zij preconceptiezorg, maar ook na de kraamperiode houdt zij anticonceptiespreekuren en bereid zij tijdens de zwangerschap ouders voor op het ouderschap. 

De verloskundige werkt in een netwerk van geïntegreerde zorg rondom de zwangere en is de continu factor in de zorgverlening; daarbij zorgt zij voor een balans tussen onder- en overbehandeling.

Zij is innovatief, professioneel, leidend, deskundig, betrokken en positioneert de verloskundige in de geboortezorg in Nederland. De cliënt, haar (ongeboren) kind én gezin staat altijd centraal. 

Onze visie: gebaseerd op 4 peilers: Kwaliteit, Betrokkenheid, Continuïteit en Aanbod

 1. Kwaliteit

De verloskundige is verantwoordelijk voor professionele en goede medische zorg. Zij houdt haar kennis en vaardigheden op peil door het volgen van bij- en nascholing en zorgt dat zij ingeschreven kan blijven in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen. 

Zij staat open voor toetsing en is transparant in haar handelen en beleid. 

In de zwangerschap werkt zij volgens het Individueel Geboortezorgplan: de zwangere is leidend: haar zorgvraag zet de verloskundige aan het werk. Daarnaast geeft zij adequate voorlichting en verzorgt zij counseling met als doel een gezonde leefstijl en zwangerschap te bewerkstelligen. 

Zij bereidt de vrouw en haar partner voor op de bevalling, maar ook op het toekomstig ouderschap.  Zij is zich bewust van haar preventieve rol in de start van elk nieuw leven/gezin. 

 1. Betrokkenheid

Kernwaarden zijn:

Empathie, Respect en Ruimte voor eigen regie, Vraaggericht, Toegankelijk, Tijdig beschikbaar, Cliënt en partner centraal, Casemanager, Informed Consent.

De verloskundige luistert zorgvuldig naar de wensen van de zwangere en geeft alle keuzevrijheid binnen de grenzen van wat medisch verantwoord (veilig) is. Samen zoeken ze, waar nodig, naar passende oplossingen. Zij moedigt de zwangere aan vertrouwen te hebben in haar eigen kracht en kunnen. Daarnaast heeft zij oog voor de persoonlijke beleving en sociale situatie. 

 1. Continuiteit

De verloskundige is de continufactor in de gehele geboortezorg.  Zo’n 85% van de vrouwen begint de zwangerschap bij een verloskundige en > 90% van de vrouwen krijgt tenminste in de kraamperiode met de verloskundige te maken. De verloskundige is verantwoordelijk voor de risicoselectie en consulteert de gynaecoloog indien nodig.  Tijdens de bespreking van de intake van de zwangere in het geboortezorgteam stelt zij gezamenlijk met de gynaecoloog het geboortezorgplan op. Ze werkt met vastgestelde, veilige zorgpaden die ruimte laten voor eigen regie van de zwangere. 

De verloskundige maakt gedurende haar zorgverlening optimaal gebruik van de praktijkondersteuning om de continuïteit én aandacht voor de cliënte te vergroten. 

Het verloskundecentrum kent een achterwachtregeling, bijvoorbeeld indien er meerdere bevallingen tegelijk zijn. In eerste instantie wordt deze onderling opgelost; echter, het centrum beschikt over een officiële overeenkomst met een praktijk in de regio om zo de continuïteit altijd te kunnen waarborgen. 

Alle cliënten krijgen een casemanager toegewezen. Zij is het vaste aanspreekpunt gedurende de gehele zorgverlening. 

De verloskundige maakt deel uit van een multidisciplinair team.

 1. Aanbod

De geleverde zorg is dichtbij de zwangere: zo heeft het Verloskundecentrum Judith Govers 5 spreekuurlocaties: Huizen, Blaricum, Blaricummermeent, Laren én Eemnes. 

Zij onderscheidt zich door middel van haar aanbod:

Er wordt naar gestreefd de zwangere van een aanbod te voorzien die relevant is gedurende de gehele zorgverlening. 

Zo kan zij rekenen op:

 • Een gratis inloopspreekuur (tevens hartjesspreekuur)
 • Medische echo’s: vroege echo, termijnecho, groeiecho, liggingsecho én de 20 weken echo (SEO)
 • Informatieavond over de bevalling
 • Lactatiekunde (consultering en informatie-avond)
 • Zwangerschapsmassage (tevens Rebozo)
 • Babymassage 
 • Preconceptiespreekuren
 • Anticonceptiespreekuren (inclusief het plaatsen van spiralen en inbrengen van het implantatiestaafje)
 • Blog en Nieuwsbrief
 • Diëtiek
 • Pretecho’s
 • Diverse workshops en cursus (vast - en wisselend aanbod)
 • Bloedafnames door de verloskundige of praktijkondersteuner (ook de suikertest /GTT)
 • Individueel Geboortezorgplan op maat gemaakte zorg
 • Geboorteplan ©
 • CJG workshops ter voorbereiding op het ouderschap
 • Coaching (bij angst, trauma of andere uitdagingen)
 • Ondersteuning Goed Doel/ Fonds GoedGeboren
 • Centering Pregnancy groepsondersteuning, educatie, zelfmanagement (de vrouw in haar kracht), preventie.

Om onze visie te bewerkstelligen zorgen we voor een goed functionerend team. We hebben elke werkdag aandacht voor een gezonde leefstijl (werkstijl), waardoor we ons werk met voldoening kunnen volbrengen. 

Missie

Wij zullen ons in de regio onderscheiden door middel van kwaliteit, aanbod en empathie, waardoor wij het centrum van eerste keus blijven. Wij zullen de fysiologie versterken door onze professionele aanpak én door het vermogen vrouwen te bekrachtigen. We zullen de cliënten van veilige, betrouwbare en betrokken zorg voorzien, waarbij zíj leidend zijn. 

We gebruiken de media en de samenwerking met onze ketenpartners om onze visie en missie te bewerkstelligen. 

We zijn individueel verantwoordelijk voor een goed functionerend team, waarbij ieder lid zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. 

We zorgen voor een gezonde werkstijl, waardoor we met plezier, gezond én zonder stress ons werk kunnen doen. 

Heb je vragen? Neem gerust contact op.
Kennis maken Stel een vraag