Menu
https://www.baby2b.nl/de-praktijk/studies/propellor
Heb je ons nodig? Bel 035 - 52 68 120
Kennis maken?
 

Dit is een observationele cohort studie naar risicofactoren van vroeggeboorte in een laag-risico populatie.

 

Achtergrond

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van perinatale sterfte in Nederland. 50-70% van alle perinatale sterfte wordt veroorzaakt door vroeggeboorte. Ook neonatale morbiditeit is sterk toegenomen bij prematuur geboren kinderen. Daarom is preventie van vroeggeboorte een zeer belangrijk doel binnen de verloskunde.

De meerderheid van de vroeggeboortes blijft echter onopgemerkt tot het moment dat de vroeggeboorte moeilijk of niet meer te voorkomen is. Er zijn al bekende risicofactoren voor vroeggeboorte, maar er is veel ruimte voor verbetering in het screenen naar risicofactoren.

Doel van het onderzoek

In deze studie worden prognostische factoren voor vroeggeboorte in een laagrisico populatie nullipara zwangeren bestudeerd. Het project is uniek omdat het de factoren integreert op het gebied van public health en de factoren gerelateerd met de partus en lichamelijke inspanning, klinische factoren en met het beloop van de zwangerschap.

De verzamelde data zullen worden gebruikt om een predictiemodel voor vroeggeboorte te ontwikkelen en te valideren.

Onderzoeksopzet

Observationele cohort studie in het verzorgingsgebied van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland.

Onderzoekspopulatie

4000 nullipara zwangeren van 18 jaar en ouder met een laagrisico zwangerschap die zich voor het eerst melden bij een verloskundige voor een zwangerschapstermijn van 24 weken.

Primaire uitkomstmaat

Spontane vroeggeboorte voor 37 weken.

Secundaire uitkomstmaten

Perinatale mortaliteit en morbiditeit, data wat betreft opname/behandeling van een dreigende vroeggeboorte, maternale morbiditeit.

Lange termijn uitkomsten: ontwikkelingsscores geregistreerd door het consultatiebureau.

Wat betekent het concreet in onze praktijk?

Eerste controle:

  • Vragenlijst voor de zwangere die de zwangere zelf invult
  • Naast het standaard zwangerenlab twee extra buisjes bloedafname
  • Een door de zwangere zelf af te nemen vaginale swab

Zwangerschapsduur 20 weken: tegelijkertijd met de 20-weken-echo wordt de lengte van de baarmoedermond gemeten

Zwangerschapsduur 20-24 weken: er wordt een 2e vragenlijst ingevuld

Zwangerschapsduur 30-34 weken: er wordt een 3e vragenlijst ingevuld

Na de bevalling: deze gegevens zullen worden opgevraagd uit de dossiers

Heb je vragen? Neem gerust contact op.
Kennis maken Stel een vraag